نمونه آزمون تبحر حرکتی بروینینکز – اوزرتسکی (BOTMP)

نمونه آزمون تبحر حرکتی بروینینکز – اوزرتسکی (BOTMP)

نمونه آزمون تبحر حرکتی بروینینکز – اوزرتسکی (BOTMP)

آزمون تبحر حرکتی بروینینکز اوزرتسکی (BOTMP):

فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحه:45

 

 

 

 

آزمون تبحر حرکتی بروینینکز اوزرتسکی (BOTMP): این آزمون، یک مجموعه آزمون هنجار مرجع است و عملکرد حرکتی کودکان 5/4 تا 5/14 ساله را ارزیابی می کند. مجموعه کامل این آزمون را هشت خرده آزمون (شامل 46 بخش جداگانه) تشکیل شده است که تبحر حرکتی یا اختلالات حرکتی در مهارت های حرکتی درشت و ظریف را ارزیابی می کند. بروینینکس در سال 1972 با اصلاح  آزمون های حرکتی اوزرتسکی، این آزمون را تهیه کرد. اجرای مجموعه ی کامل این آزمون به 60-45 دقیقه زمان نیاز دارد. چهار خرده آزمون، مهارتهای حرکتی درشت، سه خرده آزمون مهارتهای حرکتی ظریف و یک خرده آزمون هر دو مهارت حرکتی را ارزیابی میکند.

روش های جمع آوری اطلاعات

آزمون های تبحر حرکتی بروینینکس اوزرتسکی به ترتیب زیر انجام می شوند:

پیش آزمون برتری دست: آزمونگر توپ را به آزمودنی می دهد، در فاصله سه متری او می ایستد و از او می خواهد توپ را از بالای شانه به طرفش پر تاب کند. این کار دو بار تکرار می کند و در برگه ثبت دور کلمه" راست" یا" چپ" را خط می کشد. اگر هیچ یک از دست ها برتر نبود، دور کلمه" مختلط" را خط می کشد و هنگام اجرای خرده آزمون هایی باید با دست برتر انجام شود، به وی اجازه می دهد از هر دستی که میل داشت، استفاده کند.

پیش آزمون برتری پا: آزمونگر توپ را روی زمین و بین دو پای آزمودنی قرار می دهد و از او می خواهد به توپ لگد بزند. این کار دو بار تکرار می کند و در برگه ثبت دور کلمه" راست" یا" چپ" را خط می کشد. اگر هیچ یک از پاها برتر نبود، دور کلمه" مختلط" را خط می کشد و هنگام اجرای خرده آزمون هایی باید با پا برتر انجام شود، به وی اجازه می دهد از هر دستی که میل داشت، استفاده کند.

خرده آزمون1 (سرعت دویدن و چابکی): آزمونگر مسیر دویدن را مطابق شکل 1-2 علامت گذاری می کند.

و...

 

 

در این پژوهش از شکل کوتاه آزمون بروینینکز- اوزرتسکی استفاده شد که شامل:

 خرده آزمون 1 - آزمایش 2 و 7

خرده آزمون 2 - آزمایش 1و 6

خرده آزمون 3 - آزمایش 1

خرده آزمون 4 - آزمایش 3و 5

خرده آزمون 5

 خرده آزمون6 - آزمایش  3 ،5  و 8

خرده آزمون 7 -  آزمایش 3 و 7

خرده آزمون 8 می باشد.

 

در این فایل فرم روش امتیاز دهی آزمون بروینینکز- اوزرتسکی وهمچنین تمام خرده آزمون ها به همراه آزمایش های مربوط به آنها به صورت تصویر آورده شده است.


دسته:

نمونه آزمون تبحر حرکتی بروینینکز – اوزرتسکی (BOTMP)

خرید آنلاین